Model: qmi-2b-1753-5329

Dùng cho các khu vực làm mát nhỏ có 2 hướng thoát gió độc lập và tiện ích có thể chỉnh hướng gió bằng tay

Xem nhiều nhất

Liên hệ với chúng tôi